NXP系列板卡 TI系列板卡 SAMSUNG系列板卡 LCD液晶系列 配套模块 充电桩 智能网关

产品中心

您所在的位置:首页 > 产品中心
OKMX6Q/DL-C开发板

CPU:NXP 四核 i.MX6Q

架构:ARM Cortex-A9 

主频:1GHz

内存:1GB DDR3

ROM:8GB eMMC

系统:Android 4.4/Linux 3.0.35/Linux qt 4.8.5


FET335xD工业级核心板

CPU:TI AM335X 

架构:ARM Cortex-A8 

主频:800MHz

内存:512M DDR3

ROM: 256M SLC NandFlash

系统: Android4.2/Linux3.2/Linux-RT

WinCE6.0/7.0/StarterWare 

 

 

OK335xD工业级开发板

CPU:TI AM335X

架构:ARM Cortex-A8

主频:800MHz

内存:512M DDR3

ROM: 256M SLC NandFlash

系统:Android4.2/Linux3.2/Linux-RT

WinCE6.0/7.0/StarterWare


FET335xS工业级核心板

CPU:TI AM335X

架构:ARM Cortex-A8 

主频:800MHz

内存:512M DDR3

ROM: 256M SLC NandFlash

系统:Android4.2/Linux3.2/

WinCE6.0/7.0/StarterWare


OK335xS工业级开发板

CPU:TI AM335X

架构:ARM Cortex-A8 

主频:800MHz

内存:512M DDR3  

ROM: 256M SLC NandFlash

系统:Android4.2/Linux3.2

WinCE6.0/7.0/StarterWare


FETMX6Q-S核心板

CPU:NXP 四核 i.MX6Q

架构:ARM Cortex-A9 

主频:1GHz

内存:1GB DDR3

ROM:8GB eMMC

系统:Android4.4.2、Linux3.0.35、QT4.8.5、 Linux4.1.15、QT5.6


首页 上一页 下一页 尾页 6条/页 共12页/72条 当前第2页 
Copyright © 2007-2015 保定飞凌嵌入式技术有限公司 All Rights Reserved